Nghĩa của từ: conjugate fields

* đs.
các trường liên hợp

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App