Nghĩa của từ: conjugate groups of linear substitutions

* đs.
nhóm liên hợp các phép thế tuyến tính

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App