Nghĩa của từ: conjugate harmonic functions

* gt.
hàm điều hòa liên hợp

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App