Nghĩa của từ: conjugate operations

*
phép toán liên hợp

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App