Nghĩa của từ: conjugate space

* đs.
không gian liên hợp

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App