Nghĩa của từ: conjunctive normal form

*
dạng chuẩn hội

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App