Nghĩa của từ: constructive infinity

* log.
vô hạn kiến thiết

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App