Nghĩa của từ: contact head

* mt.
đầu tiếp xúc (từ), đầu công tắc

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App