Nghĩa của từ: contensive

* log.
súc tích

Nghĩa trong từ điển StarDict:

contensive
- (logic học) súc tíchĐộng từ BQT - Android App