Nghĩa của từ: continous record

* mt.
sự ghi liên tục

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App