Nghĩa của từ: continuossly differenible

* gt.
khai vi liên tục

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App