Nghĩa của từ: continuous feeding

* mt.
sự cấp liên tục

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App