Nghĩa của từ: contour integral

* gt.
tích phân theo chu tuyến, tích phân theo đường đáy

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App