Nghĩa của từ: contravaid

* log.
vô hiệu, phản hữu hiệu

Nghĩa trong từ điển StarDict:

contravaid
- (logic học) vô hiệu, phản hữu hiệuĐộng từ BQT - Android App