Nghĩa của từ: contravariant tension

*
tenxơ hiệp biến

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App