Nghĩa của từ: control action

*
tác động điều chỉnh, tác động điều khiển

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App