Nghĩa của từ: control limits

*
giới hạn kiểm tra

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App