Nghĩa của từ: convex body

*
vật lồi, thể lồi

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App