Nghĩa của từ: convexo-plane

*
lồi - phẳng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

convexo-plane
* tính từ
 - có mặt lồi-mặt phẳngĐộng từ BQT - Android App