Nghĩa của từ: corner condition

* gt.
điều kiện tại điểm góc

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App