Nghĩa của từ: cosmography

* tv.
vũ trụ học

Nghĩa trong từ điển StarDict:

cosmography
- (thiên văn) vũ trụ họcĐộng từ BQT - Android App