Nghĩa của từ: count rate meter

*
máy đo tốc độ tính

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App