Nghĩa của từ: counter-type adder

*
bộ cộng bằng nút bấm

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App