Nghĩa của từ: covering operation

*
phép phủ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App