Nghĩa của từ: cross-bar selector

* mt.
máy tìm tọa độ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App