Nghĩa của từ: cross-cap

* top.
mũ chéo, hăng Mobicut

Nghĩa trong từ điển StarDict:

cross-cap
- (tô pô) mũ chéo, hăng MobicutĐộng từ BQT - Android App