Nghĩa của từ: cross-term

* top.
thành phần chéo nhau

Nghĩa trong từ điển StarDict:

cross-term
- (tô pô) thành phần chéo nhauĐộng từ BQT - Android App