Nghĩa của từ: cryctron

*
criôtron

Nghĩa trong từ điển StarDict:

cryctron
- criôtronĐộng từ BQT - Android App