Nghĩa của từ: crystallometry

*
phép đo tinh thể

Nghĩa trong từ điển StarDict:

crystallometry
- phép đo tinh thểĐộng từ BQT - Android App