Nghĩa của từ: cubic lattice

* tk.
mạng lập phương

Nghĩa trong từ điển StarDict:

cubic lattice
- (Tech) mạng lập phươngĐộng từ BQT - Android App