Nghĩa của từ: curvometer

*
máy đo đường cong

Nghĩa trong từ điển StarDict:

curvometer
- máy đo đường congĐộng từ BQT - Android App