Nghĩa của từ: cut plane

*
mặt phẳng cắt; cơ. mặt cắt

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App