Nghĩa của từ: cycle composition

* đs.
sự hợp vòng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App