Nghĩa của từ: cycle order

* mt.
cấp chu trình

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App