Nghĩa của từ: cyclic group

*
nhóm xilic

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App