Nghĩa của từ: cyclic involution

*
phép đối hợp tuần hoàn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App