Nghĩa của từ: datatron

*
máy xử lý số liệu

Nghĩa trong từ điển StarDict:

datatron
- máy xử lý số liệuĐộng từ BQT - Android App