Nghĩa của từ: date line

* tv.
đường đổi ngày

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App