Nghĩa của từ: deal programme

* mt.
chương trình được giữ lâu

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App