Nghĩa của từ: deal time

* mt.
thời gian chết

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App