Nghĩa của từ: decamter

*
mười mét

Nghĩa trong từ điển StarDict:

decamter
- mười métĐộng từ BQT - Android App