Nghĩa của từ: deceterate

* vl.
giảm tốc

Nghĩa trong từ điển StarDict:

deceterate
- (vật lí) giảm tốcĐộng từ BQT - Android App