Nghĩa của từ: decibel

*
quyết định

Nghĩa trong từ điển StarDict:

decibel meter
 - (Tech) đêxiben kế, máy đo đêxibenĐộng từ BQT - Android App