Nghĩa của từ: decimal place

*
hàng chữ số thập phân

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App