Nghĩa của từ: decision problem

* log.
bài toán quyết định

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App