Nghĩa của từ: decision procedure

* kt.
thủ tục quyết định

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App