Nghĩa của từ: decomposed

*
được phân tích, được khai triển, bí suy biến

Nghĩa trong từ điển StarDict:

decomposed
* tính từ
 - phân hủy; tách rờiĐộng từ BQT - Android App