Nghĩa của từ: decomposition space

* top.
không gian phân hoạch

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App