Nghĩa của từ: deducible rule

* log.
quy tắc suy diễn được

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App