Nghĩa của từ: deductive theory

* log.
lý thuyết suy diễn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App